Privacy statement

ProeVkantoor respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om:

  • je de producten toe te kunnen sturen waarop je jezelf hebt geabonneerd
  • je betalingen te verwerken
  • enquêtes uit te voeren om de dienstverlening van ProeVkantoor te verbeteren
  • je uit te nodigen voor deelname aan opiniepeilingen, wedstrijden en campagnes
  • een klantprofiel op te stellen op basis van de verschillende informatie die je bij diverse gelegenheden aan ProeVkantoor verstrekt, zodat ProeVkantoor zijn producten, diensten en aanbiedingen op je interesses kan afstemmen
  • je als abonnee te informeren over andere producten en diensten van ProeVkantoor

ProeVkantoor zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij en de door ons ingeschakelden derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Indien je nog vragen mocht hebben over deze privacy statement, neem dan contact met ons op via info@proevkantoor.nl